Vad är Fastpool?

Fastpool är en webbaserad tjänst för att planera din personal mot verksamhetens behov, nå personalen för att lösa vakanser och få extern personal när det behövs.

Personal kan allokeras mellan affärsenheter och beroende på kompetens. Fastpool hanterar automatiskt relevanta arbetstidsregler.

Produkter

Base Planera personal!

Base

Testa nu!

Med Fastpool BASE schemaläggs den ordinarie personalstyrkan mot det faktiska behovet. Personal stämplar in och ut med inbyggd stämpelklocka:

 • Verksamhetens planerade budget omräknas till ett teoretiskt behov
 • Automatisk schemaläggning baserad på personalens tillgänglighet
 • Personalen rapporterar tid med inbyggd stämpelklocka
 • Tidrapport exporteras till löneprogrammet
Global Få personal!

Global

Testa nu!

Med Fastpool GLOBAL får du personal från vår globala pool:

 • Lägg ut ledigt pass till den globala poolen
 • Välj bland dem som anmält intresse
 • Du faktureras för de timmar som bemannats
Flex Nå personal!

Flex

Testa nu!

Med Fastpool FLEX bokar den flexibla personalstyrkan pass med matchande kompetens. Fastpool prioriterar personalen baserat på bestämmelser:

 • Den ansvariga anger behov via webben eller mobil
 • Personalen anmäler intresse enligt kompetens och geografi
 • Fastpool prioriterar personal baserad på fördefinierade parametrar
 • En bekräftelse skickas till den ansvariga när passet bokats

Alla produkter kan användas separat eller kombineras.

Fields

Optimera din bemanning mot kundflödet!

I detaljhandeln är målet att konvertera så många besökare som möjligt till betalande kunder. Därför är det viktigt att schemalägga personal utifrån deras kompetens motmängden besökare. Fastpool BASE skapar automatiskt ett optimerat schema mot den prognostiserade mängden besökare samtidigt som personalens önskemål om när de vill arbeta tillgodoses. Eftersom kundflödet inte kan förutses fullt ut, rekommenderar vi att hålla ordinarie schema så lågt som möjligt och nyttja flexibel personal när det behövs med Fastpool FLEX. Med hjälp av Fastpool GLOBAL kan extern personal nås när den egna personalen inte räcker till.

Referenser

Statoil

Statoil använder Fastpool FLEX för att fördela sin flexibla personal mellan stationerna. Tid sparas för att lösa vakanser och personal stannar längre vilket ger lägre rekryterings- och utbildningskostnader.

ICA Supermarket

Det går snabbt och enkelt att lägga upp behov, som bekräftas direkt till mobilen, så jag behöver inte lägga tid i telefon. Och jag får alltid bra personal som jag känner igen!
Patrik Andersson, butikschef

Team Sportia

Team Sportia använder Fastpool för att säkerställa att butikerna optimerar schemaläggningen mot antalet besökare, för att konvertera så många av dem som möjligt till kunder samtidigt som personalkostnaderna minimeras och personalens önskemål om arbetstid tillgodoses.
-Roger Holmgren, COO


Kontakta oss

Telefon

08 661 34 34
Vardagar 8-12, 13-17

E-post

support.se@fastpool.net
sales@fastpool.net

Adress

S:t Eriksgatan 117, Box 191 88
SE-104 32 Stockholm